Разгледайте новия ефект Revillusion® в секцията “За вграждане”

Перфектна алтернатива на традиционната камина с твърдо гориво.

На първо място, те са стилен дизайнерски обект и на второ място осигуряват уютна топлина в помещението където се намират.

Нашата технология на пламъка е иновативна , реалистична и единственаЕлектрическият ни огън се създава с четири уникални в световен мащаб техники, които са патентовани.

Включването в контакта е достатъчно за да се насладите на камината – само декоративен огън или допълнително и топлина.

 Дори и в топла лятна вечер може да пуснете само декоративния огън и да се насладите на горящите дърва.

 

П Р Е Д И М С Т В А

Няма

 • Пепел
 • Запрашаване
 • Пушек и сажди
 • Тръби за комин
 • Необходимост от цепене на дърва
 • Необходимост от съхраняване на дърва
 • Необходимост oт спазване на правилата за околната среда

Има

 • Многобройни дизайнерски решения
 • Многобройни опции за вграждане
 • Опция с и без отопление
 • Никаква или минимална работа за монтаж
 • Намаляват влиянието върху околната среда
 • Могат да се използват почти навсякъде
 • Готови за използване веднага

Винаги

 • Чисти
 • Безопасни
 • Лесни за използване