Разгледайте новия ефект Revillusion® в секцията “За вграждане”

Разгледайте новата серия камини за вграждане Vivente в секцията “За вграждане”

 

Перфектна алтернатива на традиционната камина с твърдо гориво.

На първо място, те са стилен дизайнерски обект и на второ място осигуряват уютна топлина в помещението където се намират.

Нашата технология на пламъка е иновативна , реалистична и единственаЕлектрическият ни огън се създава с четири уникални в световен мащаб техники, които са патентовани.

Включването в контакта е достатъчно за да се насладите на камината – само декоративен огън или допълнително и топлина.

 Дори и в топла лятна вечер може да пуснете само декоративния огън и да се насладите на горящите дърва.

 

П Р Е Д И М С Т В А

Няма

 • Пепел
 • Запрашаване
 • Пушек и сажди
 • Тръби за комин
 • Необходимост от цепене на дърва
 • Необходимост от съхраняване на дърва
 • Необходимост oт спазване на правилата за околната среда

Има

 • Многобройни дизайнерски решения
 • Многобройни опции за вграждане
 • Опция с и без отопление
 • Никаква или минимална работа за монтаж
 • Намаляват влиянието върху околната среда
 • Могат да се използват почти навсякъде
 • Готови за използване веднага

Винаги

 • Чисти
 • Безопасни
 • Лесни за използване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„СЕТИ-СИ” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-9096-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 5 000,00 лв., от които 4 250,00 лв. европейско и 750,00 лв. национално съфинансиране.